RBI Konsult - ett säkert val vid larminstallationer
RBI arbetar med larm, el och fotodokumentation. Om du behöver professionell hjälp med dessa saker är RBI Konsult ett tryggt alternativ.
Kristina Rosvalls far startade ett larmföretag år 2000 och drev det till en början i en källarlokal. Verksamheten växte och man sökte snart efter en större och mer ändamålsenlig lokal. Idag drivs företaget av Kristina och hennes far med några anställda.
Larminstallationer är idag det viktigaste området för RBI Konsult. Man installerar inbrottslarm i lägenheter, villor, butiker och kontor. Larmen kan kopplas till vanliga telefoner, mobiltelefoner eller till något säkerhetsbolag som exempelvis Falck. Företaget är även stora på installationer av brandlarm på äldreboenden samt trygghetslarm som kopplas till larmcentraler. En annan viktig del när det gäller larm är rådgivning eftersom det finns många möjligheter med magnetkontakter på dörrar, inre rörelsedetektorer, glaskrossdetektorer, sirener, brandlarm med mera. Här kan man vara en konsult som skräddarsyr en lösning som passar varje kund.
 
Elinstallationer är ett område som företaget har börjat med den senaste tiden. Här har man tillgång till behöriga elektriker för att kunna utföra de flesta typer av elektriska arbeten. Det här är ett område som säkert kommer att växa ytterligare med tiden.
Fotodokumentation är ett intressant område som RBI Konsult arbetar med. Det handlar om att med hjälp av en kamera dokumentera olika saker i försäkringssyfte och sedan förvara bilderna på ett säkert ställe.
 
RBI Konsult anlitas av kommuner, företag och privatpersoner. De flesta kunderna befinner sig i Malmö, men man har utfört uppdrag över hela sydvästra Skåne. En av de större uppdragsgivarna idag är Vägverket i Malmö.
RBI Konsult har verkligen lyckats bra i den hårda konkurrens som gäller inom detta område. Företagets personal är effektiva och snabba och man håller bra priser. Det är säkert dessa saker som är förklaringen till att man på kort tid har fått så många nöjda kunder.

RBI Konsult

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-89388
Fax: 040-83416


Email:
kristina@rbikonsult.se

Hemsida:
www.rbikonsult.se

Adress:
RBI Konsult
Kulladalsgatan 7
21564 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN